Türkiye, İstanbul'da Yatırım

Nüfus 14.804.116 & Yüzölçümü 5461 km²

İstanbul'a Yatırım Neden Önemli ?

 • Hızla gelişen ekonomi; 2002 yılında 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2015 yılında üç kattan fazla artarak 720 milyar ABD dolarına yükseldi (TÜİK)
 • AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç nüfus (Eurostat)
 • Nitelikli İş gücü (193’ten fazla üniversiteden yıllık yaklaşık 733.000 mezun (2015, YÖK)
 • 1997 yılından bu yana doğrudan yabancı yatırım üzerindeki kısıtlamalar açısından OECD üyesi ülkeler arasında ikinci en büyük reformcu (OECD DYY Düzenlemeleri Kısıtlayıcılık Endeksi 1997-2015)
 • Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı
 • Son derece gelişmiş, düşük maliyetli deniz ulaşımı
 • % 33’ten % 20’ye düşen Kurumlar Vergisi

İstanbul'a Yatırım İçin Teşvikler

1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla geçerli olan yeni yatırım teşvik sistemi dört ayrı rejimden oluşmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar, aşağıdaki teşviklerden eşit oranda faydalanabilmektedir:

 • Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları
 • Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları
 • Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları
 • Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

Farklı yatırım teşvik rejimleri çerçevesinde sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir