Karadağ, Montenegro'da Yatırım

Nüfus 620.000 & Yüzölçümü 13.812 km²

Montenegro'da Yatırım Yapmak için 10 Neden

  • Büyümekte olan Karadağ (Montenegro), Avrupa’nın coğrafi olarak en ilgi çekici yerlerinden birisidir.
  • Avrupa Birliği ile yapılan görüşmeler çerçevesinde, en geç 2021 senesinde AB Üyeliği Vizesi’ni almıştır. Halihazırda NATO ve WTO örgütleri üyesidir.
  • 9% ‘luk Avrupa’nın en düşük kurumlar vergisi oranı ile uluslararası ticaret için finansal bir cazibe sunmaktadır.
  • Siyasi olarak stabil ve güvenilir bir ülkedir
  • Bugünkü resmi para birimi € Euro’dur.
  • Ülkedeki tüm yabancılar, Karadağ vatandaşları ile eşit hukuksal haklara sahiptir.
  • Karadağ Devleti, yabancıların ülkedeki yatırımlarına ciddi anlamda teşvikler vermektedir.
  • Karadağ, gerek lokal olarak gerekse komşu ülkeleri ile birlikte her türlü inşai kaynağa sahiptir.
  • Bir kaç ülke dışında vize uygulaması yoktur. Türk vatandaşlarının ülkeye çoklu giriş çıkışı serbesttir.
  • Yabancıların şirket kurma, çalışma ve oturma izni çıkarma işlemleri basit ve hızlıdır.

Montenegro Yatırım Geçmişi

FDI’lar 2015 yılında 757.4 milyon euro olarak gerçekleşmiştir. Buna ek olarak, toplam projelendirilmiş planlanan yatırımlar 2016 yılında 610 milyon €, 2017 yılında 961.3 milyon € ve 2018 yılında 1.010.6 milyon € seviyesinde gerçekleşmiştir.

Taşımacılık, turizm, enerji ve tarım sektörlerinde güçlü yatırım faaliyetleri öngörülmektedir; potansiyel ekonomik faaliyet oranlarında artışa neden olacak sermayenin değerini artırması beklenmektedir.

2015 yılından 2018 yılına kadar kadar orta vadeli perspektifte beklenen yıllık GSYH büyümesi % 3.6’dır. Bu, altyapıya yapılan yatırım (Bar-Boljare otoyolunun Smokovac-Mateševo bölümü, GSYİH’nın% 20’sine eşittir) ve enerji, turizm ve tarım alanındaki ilan edilen yatırımlarla sağlam bir yatırım döngüsü sonucunda ortaya çıkmalıdır. GSYİH’nın en az % 30’una eşit önemli yatırımlar turizm, enerji, sanayi ve tarımda da ilan edilmiştir.