Hizmet Alanlarımız

Gayrimenkul geliştirme; temelde arsa seçimi ile başlayan ve arsaya ilişkin hedeflerin belirlenmesi, fizibilite çalışmaları, gerekli kişi veya kuruluşlarla bağlantıların yapılması, alternatif projelerin tasarımı, pazar araştırmaları, finansman gibi inşaatın bitimine ve hatta satış sonrasına kadar birçok disiplinin bir arada çalışmasını gerektiren uzun, karmaşık ve zor bir süreçtir. Projenin başarıya ulaşması adına, yatırımı şekillendiren iki temel unsurdan zaman ve maliyetin kontrolünü detaylı ve doğru bir planlama ile sağlayarak, çoğu zaman iç içe geçmiş ve birbirine paralel giden bu süreci sizler adına aşağıda başlıklar halinde görebileceğiniz adımlarla yönetiyoruz.

check

Yatırım Stratejisini Belirlemek

check

Uluslararası Pazar Araştırması Yapmak

check

Projeye Göre Uygun Arazi Bulmak

check

Proje Hizmetini Sunmak

check

Projenin İnşaatını Yapmak

check

Kompakt Yatırım Yönetimi

check

Proje Satış Sürecini Yönetmek

check

Demografik Bölge Fizibiliteleri

check

Arazinin İnşaat Süreci İçin Gerekli İzinleri Almak

check

Projeyi Yönetmek ve Denetlemek