Gayrimenkul Geliştirme

plus

Arsa Seçimi

Yatırıma uygun koşullarda arsanın seçilmesi ve seçilen arsaya ilişkin fiziksel, sosyal, ekonomik ve yasal tüm verilerin toplanması

plus

Arsaya İlişkin Hedeflerin Belirlenmesi ve İş Planı

Arsanın SWOT analizi (problem ve fırsatlara ilişkin genel bir değerlendirme) nin yapılması ve geliştirmeyi etkileyecek temel unsurların belirlenmesi

plus

Pazar Analizi

Konu gayrimenkulün etkileneceği pazar koşullarının belirlenmesi amacıyla, rakip geliştirmelerin pazar taraması sonucu arz, doluluk, satış hızları ve satış fiyatlarının seyri bilgilerinin analiz edilmesi.

plus

Finansal Analiz

Yatırıma uygunluk analizlerinin değerlendirilmesi ve alternatif fizibilite çalışmalarının yapılması.

plus

Mimari Tasarım

Pazar Analizi, Kavramsal Geliştirme, Fizibilite ve Yatırım Stratejisi hakkında oluşturulan rapor verilerine göre Mimari Tasarımın hazırlanması.

plus

Fizibilite Etütleri

Arz Miktarı ve Fiyat Araştırmaları, Bölgesel ve Sektörel Analizler, En Etkin ve Verimli Kullanım Analizleri, Finansal Analizler, Pazar Araştırmaları